Communicatiemiddel

Naast hoortoestellen zijn er ook veel andere hulpmiddelen die ervoor zorgen dat communiceren met een hoor beperking geen probleem hoeft te zijn. Steeds meer openbare gebouwen, zoals gemeentehuizen, theaters of kerken, hebben speciale communicatiesystemen voor slechthorenden.

Gebarentaalgebruiker

De term gebarentaalgebruiker wordt de laatste tijd steeds vaker gebruikt om te benadrukken dat niet alleen doven maar ook horenden (voornamelijk familie en beroepsmatig betrokkenen) gebarentaal gebruiken.

Gebarentaalgebruiker

Net als woorden in gesproken talen zijn opgebouwd uit (vaak betekenisloze) klanken, zijn gebaren in gebarentalen opgebouwd uit kleinere onderdelen. Grofweg kan gezegd worden dat gebaren zijn opgebouwd uit vijf onderdelen:

  • de plaats voor of op het lichaam waar het gebaar wordt gemaakt;
  • de handvorm;
  • de richting waarin de handpalm en de vingers wijzen;
  • de beweging die de handen maken (bijvoorbeeld draaiend, op/ neer, slaand/ strijkend);
  • het non-manuele deel (lipbeweging, gezichtsuitdrukking of lichaamstaal).

De gebarenfonologie bestudeert de kenmerken van deze elementen en de regels voor de gebaaropbouw.

Gebarentaal wordt vaak ondersteund door de mondbewegingen, die soms gerelateerd zijn aan woorden van de gesproken taal die in hetzelfde gebied wordt gebruikt. Soms is er echter geen relatie met de gesproken taal.

Gehoorapparaat

Een Gehoorapparaat is een klein elektronisch apparaat waarmee slechthorenden beter geluid kunnen waarnemen, bij ernstig slechthorenden of doven met restgehoor kan het hoortoestel het spraakafzien (liplezen) ondersteunen.

Een gehoorapparaat is apparaat dat geluiden versterkt en meestal in of achter het oor gedragen wordt. Een gehoorapparaat wordt ook wel hoorapparaat of hoortoestel genoemd. Tegenwoordig is een gehoorapparaat een geavanceerde technisch apparaat die het volume volautomatisch regelt, lawaai onderdrukt, in zoomt op de spreker en waarmee de drager handsfree kan bellen en muziek naar toe kan sturen. Een hoorapparaat koopt u bij de audicien. U mag zo’n apparaat eerst vrijblijvend uittesten. De audicien stelt voordat u het gehoorapparaat gaat testen dit af op uw persoonlijke gehoorverlies. Daarvoor zal hij eerst een aantal hoortests afnemen. Heeft u een verlies in de hoge tonen dan zal daar meer worden versterkt. Hoort u de zachte medeklinkers niet meer goed dan krijgen die extra versterking.

Dankzij de ontwikkelingen in technologie van hoortoestellen is er voor mensen met éénzijdige doofheid steeds meer keuze uit hoortoestellen. Hieronder zetten we een aantal belangrijke features en toestellen voor u op een rij.

Informatie over doven

Slechthorend en doof

Gehoortoestel

Informatiepakket Ouders