Welkom bij de website van Surinaamse Doven Belangen (SuDoBe)

Op deze site treft u alle informatie over ons die voor u van belang is.

Over Surinaamse
Doven Cultuur

In dit project hebben we ook aandachtspunten en tips voor ouders verzameld. Slechthorende en dove kinderen hebben hun ouders hard nodig. Dat is wel gebleken uit de gesprekken. Het is belangrijk dat de kinderen thuis een veilige en vertrouwde omgeving hebben. Deze website is speciaal bedoeld voor de jongeren en wolwassen. We hopen dat ze nog veel tips zullen toevoegen en veel ervaringen willen delen.

Over de Website

De site is gebouwd voor mensen met gehoorbeperking in Suriname. Hier op de site kunnen uw infomatie over ons vinden. Als u kennis wilt maken met onze doven cultuur bent u hier op juiste plek. Op deze website vindt u alles wat u over de doven cultuur moet weten en ook wat je kunt doen wanneer je een doof kind hebt of wanneer je zelf doof bent. Wij vertellen u oven onze doven in Suriname maar geven ook informatie over de doven wereld buiten de grenzen van Suriname. Voor iedereen die de doven cultuur mee wilt helpen ontwikkelen is er bij ons ruimte. U kunt zich telefonisch, via

Over Sudobe

Stichting SuDoBe betekent “Surinaamse Doven Belangen”.
De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van doven en anderen met een gehoorbeperking in Suriname. Na de Kennedy oplieding is er geen verdere mogelijkheid als zodanig voor deze groep. De jongeren die afzwaaien kunnen zich aansluiten bij Stg SuDoBe.

Lees meer…

Doven Cultuur

De dovenwereld bestaat meest uit prelinguale doven. Niet in staat zijn om te horen is echter geen vereiste om je Doof te voelen. Ook horenden en slechthorenden kunnen Doof zijn als ze zich thuis voelen in de Dovenwereld. Het kan dus zijn dat een persoon die zichzelf Doof noemt in feite meer hoort dan een ander persoon die zichzelf (slecht)horend noemt. In dit opzicht is het gebruik van het woord Doof meer een uiting van je persoonlijke identiteit dan dat je er je (on)vermogen om te horen mee aangeeft. Cultureel dove mensen beschouwen doofheid niet als een handicap. Binnen de dovenwereld is het Doof zijn juist een pluspunt, net zoals het fijn is om Marokkaan te zijn binnen de Marokkaanse gemeenschap. Het Doof zijn en de gebarentaal als gemeenschappelijke minderheidstaal zorgt voor een sterk eenheidsgevoel binnen de dovenwereld. Dat wordt nog verder versterkt doordat doven zich vaak buitengesloten voelen bij bepaalde aspecten van de horende samenleving.

Een voorbeeld in hoeverre doofheid als positief wordt ervaren is dat veel Doven graag dove kinderen willen. Dat is vaak moeilijk te begrijpen voor horenden, zeker als je in aanmerking neemt dat het voor horende ouders erg moeilijk is om dove kinderen op te voeden. Omgekeerd vinden dove ouders het moeilijk om horende kinderen te hebben. Voor ouders is het altijd makkelijk als ze in staat zijn om te communiceren met hun kinderen en ook een idee hebben van de belevingswereld van hun kinderen. Zo weten dove ouders uit eigen ervaring maar al te goed hoe dove kinderen iets beleven, bij horende kinderen hebben ze dat niet. Horenden die doofheid als een handicap behandelen of het bestaan van een dovencultuur in twijfel trekken kunnen soms boze reacties krijgen vanuit de dovenwereld. Die reacties zijn vaak een gevolg van persoonlijke ervaringen uit het verleden, toen het doven jarenlang niet was toegestaan om gebarentaal te gebruiken en ze niet zelf konden bepalen welke opleiding ze wilden volgen.

Dovengebaren

Een gebarentaal is een visueel-manuele taal, waarin begrippen en handelingen door middel van gebaren worden weergegeven. Het is een natuurlijke taal met een eigen lexicon en grammatica, die beantwoordt aan de communicatiebehoefte van een groep (in veel gevallen prelinguaal dove) mensen.

Doveltolken

Doventolk is de Nederlandse populaire term voor tolken die communicatie tussen doven en horende vertalen. Er is kritiek tegen gebruik van deze – formeel onjuiste – term. Alternatieve termen zijn gebarentolk (vooral in Nederland gebruikelijk) of tolk Vlaamse Gebarentaal (gebruikelijk in Vlaanderen). Naast de Tolk Gebarentaal bestaat er ook nog de zogenaamde “Schrijftolk”, die het gesproken woord met een speciaal toetsenbord zichtbaar maakt als geschreven tekst.

Evenementen

Kennedy Stichting School en Internaat

De Kennedy-stichting is een instituut voor dove en slechthorende kinderen in Suriname. In 1946 werd in Suriname een school voor gehoorgestoorden opgericht en in 1965 volgde de Kennedy-stichting. Het instituut beschikt over een aantal gebouwen aan de Wanicastraat in Paramaribo op een terrein geschonken door de Zusters van Oudenbosch en de Fraters van Tilburg. De stichting is echter neutraal van aard: kinderen van alle religies en gezindten worden opgenomen.

De Kennedy-stichting heeft een school en internaat, die los van elkaar staan, met aparte hoofden. De school telt circa 160 leerlingen, daarvan is ruim de helft ondergebracht in het internaat, omdat zij te ver van Paramaribo in het binnenland of in de districten) wonen, of omdat de huiselijke omstandigheden het voor deze kinderen onmogelijk maken thuis te wonen.