You are currently viewing Samenleving en maatschappij

Samenleving en maatschappij

Zet zich in voor een toegankelijke, inclusieve maatschappij voor doven en slechthorenden. In “SIGNAAL” (wat is signaal?) werken alle landelijke belangenorganisaties voor doven en slechthorenden samen. Hoe toegankelijker maatschappelijke instanties, hoe groter de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van doven en slechthorenden.

Leave a Reply